Sandwichpanel SPA E LIFE ENERGY for yttervegger

Sandwichelement

Ruukkis nye bærekraftige SPA E LIFE ENERGY-panel har en eksepsjonelt høy mengde resirkulert materiale, og luftlekkasjetallet er ekstremt lavt. 

Panelet minimerer råmaterialet og energiforbruket og reduserer CO2-utslippet både under bygging og under hele byggets levetid. 

Takket være det høye innholdet av resirkulert materiale og det eksepsjonelt lave luftlekkasjetallet, vil bruk av SPA E LIFE ENERGY-paneler gir høyre LEED- og BREEAM-poeng på bygningen.

Sammenlignet med tradisjonelle sandwichpaneler med stålplater, er det resirkulerte innholdet i råvarene høyt. Under produksjon av Ruukki® life-paneler:

  • brukes inntil 85 % færre ikke-fornybare råvarer 
  • brukes inntil 40 % mindre energi 
  • reduseres inntil 45 % av CO2-utslippet

En av de nye funksjonene i SPA E LIFE ENERGY-panelene er Ruukki® energibelegg, som senker overflatetemperaturen på panelene og derfor reduserer bygningens kjølebehov og de termiske bevegelsene i panelene. De tilgjengelige fargene til Ruukkis energibelegg er ENERGY RR23 og ENERGY RR41.

SPA E LIFE ENERGY-panelene er en optimal løsning for fasader som skal være ekstremt bærekraftige og ha høy energieffektivitet. 

Bruksområde:

  • yttervegger 

Projektierings- og montasjetjenester er en sentral del av Ruukkis panelløsninger. Målet vårt er å øke hastigheten på kundenes byggeprosess. 

Vi hjelper kundene med å velge optimale produkter og projektere bygninger med Ruukkis produkter, samt å bestemme hvilke montasjemetoder og vedlikeholdsplaner som er best egnet for å sikre lang levetid på bygningene.